W zakresie koordynacji instalacji sanitarnych oferujemy:


• Nadzorowanie pracy podległych podwykonawców, weryfikacja i zatwierdzanie przerobów
• Kontrolę jakości i terminowości prowadzonych robót oraz przestrzeganie przepisów BHP i ppoż;
• Prowadzenie kompletnej dokumentacji budowlanej.
• Kontrolę budżetu oraz rozliczeń.
• Współpracę z zamawiającym, projektantami i innymi uczestnikami zamierzenia budowlanego
• Kosztorysowanie robót sanitarnych.
• Negocjacje z podwykonawcami

Doradztwo w zakresie, m.in.:


• Wyboru odpowiednich systemów instalacyjnych względem ekonomiki działania
• Doboru izolacji budynków
• Optymalizacji kosztów związanych z instalacjami sanitarnymi