Jesteśmy firma Projektowo - Wykonawczą specjalizującą się w projektowaniu i wykonywaniu instalacji sanitarnych. Głównym zakresem naszego działania jest efektywne wykorzystywanie energii odnawialnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Posiadamy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Certyfikaty Instalatora Odnawialnych Źródeł Energii ( pomp ciepła HP, płytkich systemów geotermalnych SG, systemów fotowoltaicznych PV, słonecznych systemów grzewczych ST, kotłów i pieców na biomasę BB). W czasie naszej dotychczasowej działalności zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów inwestycyjnych, dzięki którym zasłużyliśmy na miano godnego partnera w interesach.