Oferujemy

Realizujemy projekty w zakresie branży sanitarnej , takich jak :


· Sieci i instalacji gazowych
· Sieci i instalacji wodnych i kanalizacyjnych
· Sieci ciepłowniczych
· Instalacji grzewczych, instalacji co : płaszczyznowych ( ścienne podłogowe, ścienne, kapilarne), konwekcyjnych (grzejniki tradycyjne, kanałowe)
· Instalacji ogrzewania nadmuchowego (powietrznego);
· Instalacji wentylacji i klimatyzacji
· Instalacji przeciwpożarowych
· Instalacji odkurzacza centralnego,
· Wymiennikowni opartych na pompie ciepła
· Węzłów cieplnych
· Kotłowni gazowych i na paliwo stałe
· Kolektorów słonecznych
· Przydomowych oczyszczalni ścieków
· Zagospodarowania wód deszczowych
· Przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu
· Układów dolnego źródła pomp ciepła, odwiertów pionowych, kolektorów poziomych, sond helix, systemów woda/woda;
· Układów chłodzenia z wykorzystaniem dolnego źródła(pomp ciepła – Natural cooling, Active cooling,