Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

GEOTERMIA – nasza planeta stanowi źródło energii

Czym jest geotermia: Energia geotermalna (=ciepło z wnętrza Ziemi) jest energią zgromadzoną w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi (Źródło: VDI 4640)

Wraz z docieraniem w coraz głębsze warstwy podłoża rejestruje się coraz wyższe temperatury. Na naszym kontynencie temperatura wzrasta o 3 °C na każde 100 m głębokości. Zakłada się, że w jądrze Ziemi temperatura dochodzi do około 5000 - 6000 °C. To ciepło zgromadzone we wnętrzu naszej planety jest według ludzkiej wiedzy niewyczerpalne.

Nieprzerwany strumień energii płynie z wnętrza naszej planety aż do jej powierzchni. Jednocześnie promieniowanie słoneczne i opady deszczu także doprowadzają do podłoża dodatkowe zasoby energii. Każdego dnia Ziemia wypromieniowuje do przestrzeni kosmicznej około czterokrotnie więcej energii niż ludzkość zużywa w dzisiejszych czasach.

Dzięki nowoczesnej technologii praktycznie wszędzie możliwe jest wykorzystywanie niewyczerpalnego źródła energii geotermalnej, która jest przyjazna dla środowiska i sprzyja ochronie klimatu. A wszystko to dzięki przemianie zasobów energetycznych naszej Matki Ziemi w pożyteczne ciepło.

Temperatury pod powierzchnią Ziemi: W Polsce już na głębokości ok. 1,2 m temperatura jest przez cały rok wyższa od 0 °C. Na głębokości 10 m temperatura wynosi około 10 °C niezależnie od pory roku i rośnie o około 3 °C na każde 100 m głębokości.
I Ty możesz czerpać energię z tego źródła,

  • które jest dostępne w każdym miejscu w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych i całkowicie za darmo
  • które jest stale regenerowane od wnętrza Ziemi i poprzez promieniowanie słoneczne
  • które można wykorzystywać za pomocą sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Możliwości pozyskania energii

  1. Pozyskanie energii za pomocą sond geotermalnych
  2. Pozyskiwanie energii za pomocą kolektorów geotermalnych
  3. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą sond spiralnych
  4. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą gruntowego powietrznego wymiennika ciepła Awadukt Thermo
  5. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą kolumn Raugeo
  6. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą gruntowego wymiennika powietrznego AWADUKT Thermo w budynkach wielkokubaturowych