Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

GEOTERMIA – nasza planeta stanowi źródło energii

Czym jest geotermia: Energia geotermalna (ciepło z wnętrza Ziemi) jest energią zgromadzoną w postaci ciepła pod powierzchnią Ziemi.

Wraz z docieraniem w coraz głębsze warstwy podłoża rejestruje się coraz wyższe temperatury. Na naszym kontynencie temperatura wzrasta o 3 °C na każde 100 m głębokości. Zakłada się, że w jądrze Ziemi temperatura dochodzi do około 5000 - 6000 °C. To ciepło zgromadzone we wnętrzu naszej planety jest według ludzkiej wiedzy niewyczerpalne.

Nieprzerwany strumień energii płynie z wnętrza naszej planety aż do jej powierzchni. Jednocześnie promieniowanie słoneczne i opady deszczu także doprowadzają do podłoża dodatkowe zasoby energii. Każdego dnia Ziemia wypromieniowuje do przestrzeni kosmicznej około czterokrotnie więcej energii niż ludzkość zużywa w dzisiejszych czasach.

Dzięki nowoczesnej technologii praktycznie wszędzie możliwe jest wykorzystywanie niewyczerpalnego źródła energii geotermalnej, która jest przyjazna dla środowiska i sprzyja ochronie klimatu. A wszystko to dzięki przemianie zasobów energetycznych naszej Matki Ziemi w pożyteczne ciepło.

Temperatury pod powierzchnią Ziemi: W Polsce już na głębokości ok. 1,2 m temperatura jest przez cały rok wyższa od 0 °C. Na głębokości 10 m temperatura wynosi około 10 °C niezależnie od pory roku i rośnie o około 3 °C na każde 100 m głębokości.

I Ty możesz czerpać energię z tego źródła

 • które jest dostępne w każdym miejscu w dzień i w nocy, niezależnie od warunków pogodowych i całkowicie za darmo
 • które jest stale regenerowane od wnętrza Ziemi i poprzez promieniowanie słoneczne
 • które można wykorzystywać za pomocą sprawdzonych rozwiązań technicznych.

Możliwości pozyskania energii

 1. Pozyskanie energii za pomocą sond geotermalnych

 2. Pozyskiwanie energii za pomocą kolektorów geotermalnych

 3. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą sond spiralnych

 4. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą gruntowego powietrznego wymiennika ciepła Awadukt Thermo

 5. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą kolumn Raugeo

 6. Pozyskiwanie energii geotermalnej za pomocą gruntowego wymiennika powietrznego AWADUKT Thermo w budynkach wielkokubaturowych

Dolne źródło ciepła

W celu wykorzystania energii z wnętrza Ziemi do ogrzewania i chłodzenia budynków stosuje się pompy ciepła, których zasada działania jest taka sama jak w przypadku lodówki.

Zgodnie z tą zasadą, przy wykorzystywaniu energii geotermalnej do ogrzewania ciepło jest odbierane z podłoża w obiegu zamkniętym.

Ciecz płynąca w rurach pełni rolę nośnika ciepła. Pozyskana w ten sposób energia cieplna z wnętrza Ziemi jest wykorzystywana za pomocą pompy ciepła do osiągnięcia temperatury wymaganej do ogrzania budynku i przekazywana do instalacji grzewczej. W tym miejscu należy wspomnieć, że szczególnie korzystne jest połączenie systemów geotermalnych z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania takimi jak np. ogrzewanie płaszczyznowe lub stropy aktywowane termicznie (BKT).

Energię geotermalną można pozyskiwać za pomocą różnych systemów, takich jak:

 • sondy geotermalne zamontowane pionowo w podłożu na głębokości 50 - 300 m.
 • kolektory geotermalne ułożone poziomo na głębokości ok. 1,5 m
 • sondy spiralne Helix zamontowane na głębokości 3 - 5 m
 • kolumny geotermalne RAUGEO zintegrowane z palami fundamentowymi.
 • Systemy geotermalne mogą służyć nie tylko do ogrzewania, ale także do chłodzenia. W tym przypadku ciepło jest odprowadzane z budynku i magazynowane w podłożu.

  Ciepło geotermalne znajduje rozmaite zastosowanie: począwszy od ogrzewania i chłodzenia domów mieszkalnych, budynków przemysłowych, biurowych i handlowych aż po zabezpieczenie przed zaleganiem pokrywy śnieżnej i lodowej na parkingach, mostach lub peronach - możliwości wykorzystywania energii geotermalnej są naprawdę bardzo szerokie.

  Czerpiąc energię z odnawialnego źródła, które jest przyjazne dla środowiska i niezawodne, masz gwarancję zmniejszenia kosztów energii oraz redukcji emisji dwutlenku węgla.