Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

SONDY GEOTERMALNE – pozyskanie energii z głębi ziemi

Sondy geotermalne są montowane zazwyczaj na głębokości do 300 m. Ich zadaniem jest skuteczne wykorzystywanie stałej temperatury podłoża do pozyskiwania energii.

W systemach geotermalnych stosuje się tworzywa PE oraz PE-Xa.

Materiał PE 100

Polietylen, stosowany także np. w instalacjach wodnych i gazowych. Z PE 100 wykonuje się sondy klasyczne.

Materiał PE-Xa

Polietylen, w którym podczas procesu produkcyjnego zachodzi sieciowanie łańcuchów cząsteczek. Dzięki temu struktura cząsteczkowa jest znacznie wzmocniona. Rury PE-Xa są szczególnie odporne na uszkodzenia zewnętrzne i gwarantują tym samym wyższy poziom bezpieczeństwa.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno przy wprowadzaniu sondy w odwiert, jak i podczas długoletniej eksploatacji, REHAU oferuje sondę RAUGEO PE-Xa. Wyjątkowość tej podwójnej sondy polega na tym, że jako jedyna nie ma żadnego połączenia zgrzewanego przy głowicy. Zasilanie i powrót sondy RAUGEO PE-Xa wykonane są z jednego odcinka, który podlega specjalnemu procesowi ugięcia w głowicy sondy. Dla wzmocnienia miejsce wygięcia zatapiane jest w specjalnej żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Ryzyko nieszczelnego połączenia zgrzewanego jest tym samym całkowicie wyeliminowane – gwarancja najwyższego bezpieczeństwa w najgłębszym punkcie sondy!

Ponadto sonda PE-Xa dzięki swoim szczególnym właściwościom jest wysokoodporna na powstawanie rys i spękań oraz na obciążenia punktowe.

Sonda PE 100

REHAU stworzył sondę RAUGEO PE 100 z myślą o standardowych wymaganiach. Sonda RAUGEO PE 100, produkowana przy zastosowaniu specjalnej metody zgrzewania, jest fabrycznie poddawana próbie ciśnienia. Sondy PE 100 można łączyć w podwójną sondę w kształcie litery „U”. Dzięki wyjątkowo małej szerokości głowicy sondy (80 mm) można zminimalizować średnicę otworu wiertniczego i zaoszczędzić tym samym na kosztach odwiertu.