Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

KOLEKTORY GEOTERMALNE – pozyskiwanie energii z powierzchni ziemi

Jeśli przy budynku, który chcesz ogrzać, masz do dyspozycji działkę o dużej powierzchni, wówczas idealną alternatywą do sond geotermalnych są kolektory geotermalne. Są wydajne, a ich układanie jest nieskomplikowane i nie wymaga wykonywania odwiertów.

Przewodność cieplna podłoża

Im lepsza jest przewodność cieplna gruntu, tym łatwiej jest odbierane ciepło z podłoża. Dzięki temu wzrasta wydajność pompy ciepła, a zużycie energii elektrycznej maleje. Suchy piasek słabo przewodzi ciepło. Podłoża mieszane, które mogą magazynować wodę, przewodzą ciepło znacznie lepiej. Kolektor RAUGEO PE-Xa może być układany bezpośrednio w podłożach o dobrej przewodności cieplnej.

Kolektor RAUGEO PE-Xa

Wykonany jest z polietylenu sieciowanego pod wysokim ciśnieniem. Ze względu na dobrą wytrzymałość materiału (PE-Xa) na udarność i rozprzestrzenianie się rys, do wykonania podsypki można wykorzystać w normalnych warunkach grunt rodzimy. W ten sposób unika się kosztownej wymiany gruntu. Zastosowanie gruntu rodzimego o zwiększonej zdolności przewodzenia ciepła, zamiast obsypki ze żwiru, zwiększa również sprawność instalacji – zmniejsza koszty eksploatacyjne. Podczas układania kolektora RAUGEO PE-Xa można zastosować znacznie mniejszy promień gięcia w porównaniu do rur z polietylenu.

Kolektor RAUGEO PE-Xa plus

Dzięki dodatkowej warstwie antydyfuzyjnej wykonanej z tworzywa EVOH i warstwie ochronnej wykonanej z polietylenu o wysokiej gęstości (PE-HD), kolektor RAUGEO PE-Xa plus nadaje się do zastosowania w warunkach, w których wymagana jest odpowiednia szczelność tlenowa wg DIN 4726. Ma to miejsce często wtedy, gdy instalacja geotermalna nie jest oddzielona hydraulicznie od instalacji grzewczej. W przypadku braku bariery antydyfuzyjnej EVOH elementy stalowe mogą korodować.

Kolektor RAUGEO PE 100

Kolektor RAUGEO PE 100 przewidziany został przede wszystkim dla obszarów, których grunt cechuje się wysoką jakością i nie zawiera ciał obcych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, kolektor RAUGEO PE 100 wymaga zastosowania obsypki żwirowej. Warstwa żwiru chroni rury przed uszkodzeniami, które mogłyby być spowodowane przez znajdujące się w gruncie ostre kamienie lub podobne przedmioty.