Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

KOLUMNY GEOTERMALNE – pozyskanie energii geotermalnej z wykorzystaniem pali fundamentowych

W nowoczesnym budownictwie wielko-kubaturowym z przyczyn statycznych stosuje się w przypadku gruntów nienośnych lub słabonośnych pale fundamentowe, służące do fundamentowania budynku. O kolumnach geotermalnych mówimy wówczas, gdy w pale fundamentowe wprowadzone są przewody rurowe RAUGEO mające za zadanie pozyskiwanie energii geotermalnej zgromadzonej blisko powierzchni ziemi.

W zależności od uwarunkowań geologicznych, za pomocą kolumn geotermalnych, ciepło może być odbierane z podłoża w celu ogrzania budynku lub odprowadzane do niego w celu chłodzenia budynku.

Dodatkowe koszty związane z kolumnami RAUGEO są niewielkie, ponieważ odwierty pod pale fundamentowe są wykonywane w podłożu niezależnie od zastosowania kolumn geotermalnych. Natomiast sam koszt rur RAUGEO jest niewielki.

Rura RAUGEO PE-Xa idealnie nadaje się do zamontowania w palach fundamentowych. Podczas montażu, oprócz wysokiej wytrzymałości rury, szczególną zaletą są małe kąty gięcia, które są dwa razy mniejsze niż w przewodach PE 100. Wszystko to zapewnia wieloletnie, niezawodne i bezpieczne pozyskiwanie energii geotermalnej.

Rura kolektora RAUGEO PE-Xa plus wyposażona jest dodatkowo w warstwę antydyfuzyjną EVOH i dzięki temu zapobiega korozji stalowych elementów systemu.