Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

GRUNTOWY POWIETRZNY WYMIENNIK CIEPŁA REHAU AWADUKT THERMO

Właściwości izolacyjne zewnętrznej powłoki budynku, jak również uszczelnienia okien i drzwi są nieustannie doskonalone. Związana z tym redukcja mostków cieplnych skutkuje wprawdzie zmniejszeniem obciążenia systemów ogrzewania i chłodzenia, jednak naturalna wymiana powietrza z otoczeniem jest przez to niemal całkowicie zahamowana. Aby stale doprowadzać do pomieszczeń świeże powietrze, poza otwieraniem okien, można zastosować wentylację mechaniczną (nawiewno-wywiewną). W przypadku domów niskoenergetycznych i pasywnych mechaniczna wentylacja pomieszczeń mieszkalnych należy już do standardu. Aby móc stworzyć jeszcze bardziej efektywny system wentylacji, należy zamontować przed centralą wentylacyjną gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (GPWC).

Poprzez system rur ułożonych poziomo na głębokości ok. 1,5 m wykorzystywana jest zdolność podłoża do akumulacji ciepła, aby w okresie letnim obniżać, a w okresie zimowym podwyższać temperaturę powietrza do pożądanego poziomu. Na podstawie zebranych doświadczeń przyjmujemy, że w zależności od pory roku za pomocą gruntowego powietrznego wymiennika ciepła temperatura nawiewanego powietrza może być podwyższona bądź schłodzona nawet o 20 °C. W przypadku domów jedno- i wielorodzinnych w okresie zimowym priorytetem dla systemu GPWC jest utrzymanie dodatniej temperatury na wlocie do rekuperatora. Natomiast w przypadku budynków przemysłowych, komunalnych i biurowych głównym zadaniem GPWC jest zazwyczaj chłodzenie.

Firma REHAU ma w swojej ofercie pierwszy antybakteryjny gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT Thermo. Dzięki niemu właściciele budynków mogą nie tylko zaoszczędzić na kosztach energii, ale także cieszyć się higienicznie czystym i świeżym powietrzem w pomieszczeniach.

Jak działa gruntowy powietrzny wymiennik ciepła :

Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła służy do mechanicznej wentylacji budynku. Zasada jego działania polega na wykorzystywaniu niemal stałej temperatury gruntu (ok. 10 °C) do ogrzewania (zimą) i do schładzania (latem) powietrza zewnętrznego za pomocą systemu szczelnych rur ułożonych w gruncie.

W połączeniu z mechaniczną wentylacją gruntowy powietrzny wymiennik ciepła AWADUKT Thermo zapewnia przytulne ciepło w zimie i przyjemny chłód latem. Masz gwarancję świeżego powietrza w domu, bez dokuczliwego hałasu docierającego przy otwieraniu okien.

Napływające powietrze jest wstępnie oczyszczane przez filtr zamontowany na czerpni powietrza. Antybakteryjna warstwa na wewnętrznej ściance rury chroni przed nadmiernym rozwojem drobnoustrojów. Dzięki temu powietrze w Twoim domu jest higieniczne, czyste i praktycznie pozbawione bakterii. Mechaniczna wentylacja chroni przed rozwojem pleśni i grzybów oraz zabezpiecza budynki przed szkodami wywołanymi wilgocią.

Antybakteryjna warstwa wewnętrzna:

W specjalnym procesie produkcyjnym wewnętrzna ścianka polimerowej rury bazowej jest pokrywana cząstkami srebra, które są całkowicie nieszkodliwe pod względem fizjologicznym. Są one stosowane także w medycynie oraz w urządzeniach gospodarstwa domowego w celu zapobiegania skażeniu drobnoustrojami. Dzięki tej specjalnej powłoce ze srebra rozwój drobnoustrojów na wewnętrznej ściance rury jest w znacznym stopniu zredukowany.

Energooszczędność i niezawodność:

System rur polipropylenowych o pełnych ściankach i wysokiej przewodności cieplnej zapewnia bardzo dobry przepływ ciepła między podłożem a zasysanym powietrzem. Efektywne wykorzystywanie energii geotermalnej za pomocą GPWC pozwala zaoszczędzić na kosztach ogrzewania zimą, natomiast latem powietrze przepływające przez system rur GPWC jest schładzane do przyjemnej temperatury, dając efekt klimatyzacji naturalnej.

Przewodność cieplna rur polipropylenowych

Rury AWADUKT Thermo są wykonane z polipropylenu o wysokiej przewodności cieplnej. Gwarantuje to bardzo dobry przepływ ciepła między podłożem a zasysanym powietrzem oraz zapewnia wysoką wydajność systemu.