Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

Vitocal 200-G

Pompa ciepła

Typ solanka/woda (BWC)
- moc cieplna 5,8 do 17,2 kW

Typ woda/woda (WWC)
- moc cieplna 7,4 do 21,8 kW

Pompa ciepła Vitocal 200-G jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem cenowym dla budynków jedno-, dwurodzinnych, ale również obiektów użytkowych.

Oferowane wersje pompy ciepła wykorzystują jako dolne źródło ciepła grunt i wodę, gwarantując całoroczne zaopatrzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym.

Maksymalna temperatura zasilana do 60°C może pozwolić na stosowanie pompy Vitocal 200-G w instalacjach modernizowanych np. wyposażonych w kotły olejowe i grzejniki uniwersalne.

"Natural cooling" naturalne chłodzenie

Regulator sterowany pogodowo może pozwolić na przyłączenie 2 obiegów grzewczych, a dodatkowo realizację funkcji "natural cooling". Naturalne chłodzenie budynku dzięki niższej od otoczenia temperaturze dolnego źródła ciepła w okresie letnim, nie potrzebuje pracy sprężarki pompy ciepła i w porównaniu do tradycyjnej klimatyzacji jest dużo niższe w kosztach w eksploatacji ok. 6-7-krotnie. Naturalne chłodzenie poprzez instalację ogrzewania podłogowego lub schładzanie powietrza wentylacyjnego jest przeznaczone dla budynków jednorodzinnych bez nadmiernych zysków ciepła (duże przeszklenia, sprzęt).

Przegląd zalet:
 • Pompa solanka/woda Vitocal 200-G typ BWC o mocy od 5,8 do 17,2 kW
 • Pompa woda/woda Vitocal 200-G typ WWC o mocy od 7,4 do 21,8 kW
 • Przystosowuje się do wszystkich trybów pracy
  • w trybie monowalentnym daje pełne pokrycie ogrzewania i podgrzewu c.w.u.
  • trybie biwalentnym współpracuje z drugim źródłem ciepła (np. kotłem grzewczym)
 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i spokojna praca, dzięki całkowicie hermetycznej sprężarce Compliant Scroll z tłumieniem wibracji
 • Sterowany pogodowo cyfrowy regulator obiegu grzewczego ze zintegrowaną funkcją "natural cooling"
 • Temperatura zasilana 60°C pozwala na stosowanie również przy ogrzewaniu grzejnikami uniwersalnymi
 • Zintegrowana pompa obiegu solanki, obiegu grzewczego i podgrzewacza cwu
 • Daje mozliwość wbudowania dodatkowego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej (jako dodatkowe lub awaryjne źródło ciepła, także dla suszenia jastrychu)
 • Daje możliwość zabudowania licznika ciepła
 • Zintegrowana armatura bezpieczeństwa
Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej - specjalnej konstrukcji podgrzewacz cwu

Pompy ciepła współpracują z podgrzewaczami pojemnościowymi ciepłej wody użytkowej, która ma powierzchnię grzewczej wężownicy. Z uwagi na niższe parametry zasilania wodą grzewczą w porównaniu do kotłów grzewczych, często istnieje potrzeba zastosowania podgrzewaczy cwu, które mają zwiększoną powierzchnię wężownicy. Takie rozwiązanie jest przeznaczone do współpracy z pompami ciepła podgrzewacza Vitocell 100-V Typ CVW o pojemności 390 litrów. Wężownica o powierzchni 4,1 m2 jest ponad 2 razy większa w stosunku do standardowych wężownic w podgrzewaczach o tej pojemności.

Podstawowe dane techniczne:
 • Wydajność cieplna: typ BWC 5,8 do 17,2 kW, typ WWC 7,4 do 21,8 kW
 • Współczynnik COP: do 4,5 przy B0/W35 °C wg EN 14511
 • Poziom hałasu < 45 dB(A)
 • Wymiary: wys./szer./głęb.: 1049/600/845 mm
 • Ciężar: 119 do 154 kg