Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

Jastrychy wykonane w technologii mokrej

Zastosowanie jastrychu:

W przypadku gdy stosujemy jastrychy mokre to trzeba przestrzegać następujących zasad:

 • cała powierzchnia musi być uszczelniona (w kształcie wanny)
 • temperatura ciągłej pracy nie może przekraczać 55 °C
 • dla wilgotnych pomieszczeń jastrychy anhydrytowe nadają się tylko w ograniczonym stopniu. Należy zapoznać się z zaleceniami producenta.

Jastrychy i dylatacje

uż w fazie projektowania konieczne są następujące uzgodnienia między architektem, projektantem oraz wykonującymi pracę fachowcami: instalatorem ogrzewania, posadzkarzem oraz specjalistą od pokryć podłogi, które dotyczą:

 • rodzaju i grubości jastrychu oraz okładzin podłogowych
 • podziału powierzchni jastrychu oraz układu i wykonania dylatacji
 • liczby punktów pomiarów wilgotności

Okładziny podłogowe i dylatacje

W przypadku twardych okładzin (płytki ceramiczne, parkiet itd.) dylatacje muszą być poprowadzone aż do wierzchniej krawędzi okładziny. Taką właśnie zasadę zaleca się dla miękkich okładzin (okładziny z tworzywa sztucznego lub wykładziny), aby uniknąć zmarszczeń lub wgłębień. W przypadku wszystkich okładzin wymagane są uzgodnienia ze specjalistą od spraw podłogowych. Dla projektowania i wykonywania jastrychów grzewczych obowiązują wytyczne normy DIN 18560. Ponadto obowiązują zasady obróbki i dopuszczalne obszary zastosowań przewidziane przez producentów jastrychu.

Przykładowa konstrukcja systemu (rurowego) ogrzewania/chłodzenia podłogowego w technologii jastrychu mokrego.

 1. Tynk wewnętrzny
 2. Listwa wykończeniowa
 3. Pasek brzegowy REHAU
 4. Okładzina podłogowa
 5. Warstwa poziomująca
 6. Jastrych
 7. Rura REHAU
 8. Folia przykrywająca
 9. Izolacja cieplna i akustyczna
 10. Izolacja przeciwwilgociowa budynku (w razie konieczności)
 11. Strop surowy

Wymagania dotyczące dylatacji

Niewłaściwy układ i niewłaściwe wykonanie dylatacji są najczęstszą przyczyną uszkodzeń jastrychu w konstrukcjach podłóg. Zgodnie z DIN 18560 oraz PN-EN 1264 obowiązują następujące zasady:

 • wykonawcy jako integralną część projektu budowlanego
 • podziału paskami brzegowymi należy rozdzielić dylatacjami według następującej zasady:
  • przy powierzchni jastrychu > 40 m2 lub
  • przy długościach boków > 8 m lub
  • przy stosunku boków a/b > 1/2
  • ponad szczelinami dylatacyjnymi budynku
  • przy wielu uskokach płyty grzewczej

- - - szczelina dylatacyjna
Zmiany długości płyty jastrychu spowodowane różnicą temperatur można obliczyć w następujący sposób:
∆l = l0 x α x ∆T
∆l = rozszerzalność liniowa (m)
l0 = długość płyty (m)
α = współczynnik rozszerzalności liniowej (1/K)
∆T = różnica temperatur (K)

Układ obwodów grzewczych

Obwody grzewcze w stosunku do dylatacji należy zaprojektować w następujący sposób:

 • obwody rur należy zaprojektować i ułożyć w taki sposób, aby w żadnym przypadku nie przebiegały przez szczeliny dylatacyjne
 • jedynie przewody podłączeniowe mogą rzechodzić przez dylatację
 • w tych strefach rury grzewcze należy osłonić rurą ochronną po obu stronach szczeliny na odległość ok. 15 cm (rura ochronna lub powłoka izolacyjna) przed ewentualnymi naprężeniami tnącymi.