Esi-tech - pompa ciepła - ciepło z naturyEsi-tech - pompa ciepła - ciepło z natury

   Baseny   Ogrzewanie podłogowe   Kolektory słoneczne   GWC   Pompa ciepła  

Energia słoneczna – bezpłatne ciepło z dostawą do domu

Mniej więcej trzecia część całego zapotrzebowania na energię przypada na ogrzewanie. Energooszczędne budynki i ekonomiczne systemy grzewcze jak np. technika kondensacyjna mogą to zużycie znacznie ograniczyć i tym samym przyczynić się do zaoszczędzenia zasobów naturalnych i ochrony atmosfery ziemskiej.

Znaczny potencjał oszczędności umożliwia podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. W związku z tym instalacja solarna w połączeniu z pojemnościowym podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej stanowią w naszych szerokościach geograficznych, właśnie w miesiącach letnich najbardziej atrakcyjną alternatywę w stosunku do eksploatacji kotłów grzewczych. W okresie przejściowym, przy solarnym wspomaganiu ogrzewania pomieszczeń, kocioł grzewczy często może pozostawać wyłączony.

Oczywiście do idealnego zaprojektowania energooszczędnego ogrzewania najlepiej nadają się budynki nowe.

Istnieje możliwość wykorzystywania energii słonecznej do podgrzewania cwu i wsparcia ogrzewania pomieszczeń. Oszczędności uzyskane przez Państwa na łużyciu oleju czy gazie są w każdym przypadku istotne: w ciągu roku zużycie może spaść nawet o 60 procent. Jeżeli zaś instalacja solarna posłuży do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wody grzewczej, wtedy całoroczne oszczędności sięgnąć mogą nawet do 35 procent potrzebnej ogółem energii.

Trzonem tego rozwiązania jest biwalentny pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, współpracujący z dwoma alternatywnymi źródłami ciepła. Przy odpowiedniej ilości energii słonecznej znajdujący się w instalacji czynnik grzewczy (glikol) dolną wężownicą grzewczą podgrzewa wodę w pojemnościowym podgrzewaczu ciepłej wody użytkowej. Jeżeli temperatura spadnie w wyniku chwilowego wzmożonego poboru wody, np. podczas kąpieli, wtedy w razie potrzeby włącza się kocioł grzewczy w celu dodatkowego podgrzania przez drugą wężownicę grzewczą. Od wielkości powierzchni kolektorów i od pojemności podgrzewacza ciepłej wody użytkowej zależy ostatecznie, ile dodatkowej energii należy dostarczyć.

Instalacja solarna może być używana nie tylko do podgrzewania cwu, lecz również do alternatywnego podgrzewania wody ogrzewającej budynek. Optymalnym rozwiązaniem jest wówczas zastosowanie multiwalentnego podgrzewacza, spełniającego dualną funkcję - podgrzewania ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne i domyślnego źródło ciepła (np. kocioł grzewczy) i magazynowania ciepła dla współpracy z instalacją grzewczą.

Dobór instalacji

Wybór instalacji solarnej sprowadza się do prawidłowego określenia wymaganej powierzchni kolektorów słonecznych, tak aby zagwarantować jak najwyższą oszczędność dzięki ich pracy, jak również nie dopuszczając do powstawania nadwyżek ciepła.