Specjalizujemy się w projektowaniu:

- instalacji wentylacji i klimatyzacji

- instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych wody i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej

- Instalacji gazowych;

- instalacji solarnych;

- instalacji co  : płaszczyznowych ( ścienne podłogowe, ścienne, kapilarne), konwekcyjnych (grzejniki tradycyjne, kanałowe);

- wymiennikowni opartych na pompach ciepła;

- wymiennikowni cieplnych ( zasilanych z energetyki cieplnej);

- kotłowni gazowych na paliwo stałe ,inne;

- układów dolnego źródła pomp ciepła, odwiertów pionowych, kolektorów poziomych, sond helix, systemów woda/woda;

- układy chłodzenia z wykorzystaniem dolnego źródła(pomp ciepła – Natural cooling, Active cooling;

- instalacji odkurzacza centralnego;

- instalacji ogrzewania nadmuchowego (powietrznego);

- oczyszczalni ścieków;

- zagospodarowania wód deszczowych;

- systemów hydroforowych;